Kun tietää ”miksi?”

Valtorin projektipäällikkö Pia Ohra-aho on kuin uudessa työpaikassa. Uusi organisaatio hohtavine tiloineen inspiroi tekijöitään. Vanhaa ei ole kuitenkaan unohdettu, vaan historiasta koottu viisaus on valjastettu tähän päivään.

Pia Ohra-Aho
Tehtävä: Projektipäällikkö
Koulutus: Tietojenkäsittelyn koulutus, tradenomi (AMK)

Mitä tapahtuu, kun pieni tyttö käy ATKkerhossa? Hänestä voi kehittyä IT-alan ammattilainen, aivan kuten Pialle kävi! Vaikka hän lukion jälkeen suuntautui floristiksi, kipinä IT-maailmaan ei sammunut. Niinpä Pian uratarina sai onnistuneen käänteen: hän opiskeli tietojenkäsittelyn tradenomin tutkinnon. Mikä veti sinut erityisesti IT-alalle, ja mikä on saanut pysymään alalla?
– Kaipasin ammattia, jossa pääsisin tekemään mahdollisimman erilaisia asioita ja kehittymään monialaisesti. Nyt yli 15 vuoden ICT-kokemuksen jälkeen voin todeta, että ala on tarjonnut monipuolisen työn. Urani valtion eri ITtehtävissä on osoittanut esimerkiksi sen, kuinka palkitsevaa on ollut kehittää neuvottelu- ja yhteistyötaitoja.

Urasi IT-alalla alkoi julkisella sektorilla, ensimmäisenä Valtiokonttorissa. Mikä vaikutti valintaasi lähteä valtion leipiin?
– Koin julkisen sektorin houkuttelevana ja mieluisena, erityisesti työn merkityksellisyyden näkökulmasta. Yhteiskunnallinen tavoite luo tekemiselle vankan ja pitkäjänteisen perustan: On mielekästä työskennellä, kun tietää vastauksen kysymykseen ”miksi?”. Vaikka hankkeet ovat välillä suuria ja pitkäkestoisia, ne viedään loppuun asti. Projektiluontoisessa työssäni nautinkin siitä, että projekteilla on alku ja loppu.

Freesin suhtautumisen keskellä on kuitenkin tärkeä vaalia sitä hiljaista tietoa, jota jokainen kantaa mukanaan.

Muutama vuosi sitten ryhdyttiin rakentamaan Valtoria, johon oli tarkoitus siirtää koko valtionhallinnon perustieto- ja viestintätekniikka. Pia sai mahdollisuuden lähteä luomaan uutta organisaatiota: Hän liittyi tiimiin, jonka tehtävänä oli siirtää perustietotekniikan palveluja resursseineen virastoista uuteen organisaatioon. Siirrettäviä virastoja oli noin 80, ja välillä työn alla oli 10 rinnakkaista siirtoprojektia, jotka pitivät työtahdin reippaana. Millaisia taitoja olet tarvinnut projektipäällikkönä uuden organisaation kokoamisessa?
– Projektipäällikön työ on aina monitahoista ja liikettä on moneen suuntaan. Kuitenkin tekemistä tasapainottavat hyvät ja luotettavat asiantuntijat, joista kukin omalta osaltaan varmistaa, että suunta ja vauhti on oikea. Omassa roolissani erityisen arvokasta on siis tietää ”kuka tietää”. Kun jokainen kantaa oman vastuualueensa, saan projektipäällikkönä keskittyä kokonaiskuvaan. Näin yhdessä tekeminen luo onnistumisen kantavan voiman; samalla on tärkeää kyetä liikkumaan omalta alueelta pois ja mennä toisen rinnalle pohtimaan ratkaisuja. 

Valtoriin on koottu iso joukko tieto- ja viestintätekniikan osaajia valtion eri virastoista. On sanomattakin selvää, että erilaisten toimintakulttuurien tapojen sovittaminen on haasteellista. Kuinka yhteinen kulttuuri löytyy ja muotoutuu?
– Toimintosiirtoprojekteista oppi sen, että työ sujuu parhaiten, kun pidetään yllä aktiivista ja avointa vuoropuhelua: tunnelmia vaihdetaan ja ajatuksia pallotellaan. Sama pätee myös täällä uudessa organisaatiossa. Avarat tilat luovat keskustelulle matalan kynnyksen. Täällä on aitoa uuden alun tuntua: sopivasti historian siipien havinaa, mutta samalla tarpeetonta menneisyyden painolastia on jäänyt pois. Freesin suhtautumisen keskellä on kuitenkin tärkeä vaalia sitä hiljaista tietoa, jota jokainen kantaa.

TEKSTI: ERIKA NIEMELÄ
VALOKUVA: TAGE RÖNNQVIST