Intohimoa ja kestävyyttä

Kestävän kehityksen päällikkönä työskentelevä Kaisa Vainikka sanoo, että globaalien haasteiden ja mahdollisuuksien edessä yritysten on uusiuduttava. Vastuullisuus on iso kilpailukykytekijä.

Kaisa Vainikka
Tehtävä: Sustainability Manager, UPM Raflatac
Koulutus: Kauppatieteiden maisteriohjelma, Tradenomi (BBA)

Innostus ja määrätietoisuus huokuvat nuoresta päälliköstä, UPM:n kasvatista Kaisa Vainikasta. Hänen tradenomiharjoittelusta alkaneeseen uraansa mahtuu paljon: alkutaipaleen assistentin ja myöhemmin asiantuntijan tehtäviä, kansainvälisyyttä ja monessa kehityshankkeessa vaikuttamista. Yritysvastuu- ja ympäristökysymykset ovat olleet Kaisan uran kulmakivenä tähän päivään asti. Nyt Kaisa nauttii nykyisestä esimiestyöstään, jossa hän vastaa globaalin tiiminsä kanssa kestävän liiketoiminnan kehittämisestä ja yritysvastuuasioiden koordinoinnista UPM:n tytäryhtiön Raflatacin toiminnassa. Millaisia ajatuksia UPM herätti 10 vuotta sitten, kun astelit taloon
opiskelijana?
– Metsäteollisuus oli silloin murroksen keskellä. Haastava tilanne avasi uuden työntekijän näkökulmasta kiehtovan ja mahdollisuuksia täynnä olevan näkymän tulevaisuuteen. Huomasin olevani aidosti kansainvälisessä yrityksessä, joka oli kehittämässä ja rakentamassa jotain aivan uutta. Nämä vuodet ovat osoittaneet sen, kuinka muutoshaluinen ja -kykyinen yhtiö on.

Kaisan kansainvälisessä tiimissä istutaan Euroopan lisäksi Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Mikä vie työtä eteenpäin?
– Omassa tiimissäni on nuorta, innokasta ja kunnianhimoista porukkaa, joka on dynaamisessa, nopeassa ja kansainvälisessä miljöössä kuin kotonaan. Työssä tarvitaan laaja-alaista ja strategista näkemystä, sillä työ ulottuu yhteiskunnallisestikin moneen suuntaan. Yhteistyötä tehdään erilaisten sidosryhmien kanssa, niin asiakkaiden, viranomaisten, tutkimustahojen kuin kansalaisjärjestöjenkin kanssa. Kun tavoitteet ovat kohdillaan, pakka pysyy kasassa
muutostenkin keskellä.

Kaisa tiivistää kokemuksensa UPM:stä kolmeen sanaan: kestävyys, kasvu ja tulevaisuus. Kuinka vastuullisuus ja yrityksen strategia liittyvät yhteen?
– Saan olla tekemässä asioita, joilla on merkitystä yrityksen kilpailukyvyn kannalta, mutta myös laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Olen kokenut tärkeäksi, että yritysvastuukysymykset nousevat strategiamme ytimestä. Vastuullisuus luo myös sitoutumista ja kannustavaa työilmapiiriä. Kun työhön sitoudutaan koko organisaatiomme voimalla, toiminnallamme on rajattomat mahdollisuudet.

Vastuullisuus luo sitoutumista ja kannustavaa työilmapiiriä.

Nousujohteisen uran keskellä päätit vielä syventää osaamistasi yliopistossa. Mikä sai sinut palaamaan koulun penkille pari vuotta sitten?
– Sain toteuttaa pitkäaikaisen haaveeni: hankkia maisteritutkinnon ja sitä kautta kokemuksilleni vahvempaa teoreettista pohjaa. Päätöksen tekemistä helpotti se, että sain työnantajalta vahvan tuen opintovapaalle siirtymisestä. Oli mahtavaa päästä tarkastelemaan kokemuksiani teorian luoman viitekehyksen läpi. Opiskelu, yliopistomaailma ja keskustelut kanssaopiskelijoiden kanssa avasivat uusia tuoreita ja rikastuttavia näkökulmia.

Mikä on hyvin edenneen urasi salaisuus?
– Se on monen tekijän summa. Mukana on ollut onnea, hyvää ajoitusta, mutta myös omaa aktiivisuutta mennä rohkeasti eteenpäin. Koen, että minun on annettu kasvaa ja kehittyä. Se on seurausta yrityskulttuurista, joka kannustaa oppimaan ja ottamaan askeleita uusillekin alueille. UPM:llä jokaisen kehitystä tuetaan henkilökohtaisella tasolla. Esimerkiksi nykyisessä roolissa olen saanut mentoroinnin kautta rohkaisevaa tukea esimiestyöhön. Erityisesti arvostan sitä hiljaista tietoa, jota nämä epäviralliset keskustelut ovat antaneet.

TEKSTI: ERIKA NIEMELÄ
VALOKUVA: TAGE RÖNNQVIST