Oppiminen on osa työtä

Kuten arvata saattaa, Patrian lentokoneiden ja ajoneuvojen takana on huippuunsa viritettyä teknologiaa. Yrityksen toiminta juurtuu korkeatasoiseen osaamiseen, jota vaalitaan jatkuvalla koulutuksella. Työtä ei tehdä toisilta piilossa, vaan avoimuus ja yhdessä tekeminen ovat johtotähtenä, kun Patria kehittää huomispäivän teknologiaa.

Laura Hakanen
Tehtävä: Projektipäällikkö, lentotekninen koulutus sekä käyttö- ja huolto-ohjeet
Koulutus: Konetekniikan insinööri

Juha Rintala
Tehtävä: Laadunkehityspäällikkö
Koulutus: Insinööri, teknologiaosaamisen johtaminen (ylempi AMK)

Laura Hakanen asteli 16 vuotta sitten Patriaan sähköasentajan saappaisiin. Se kannatti! Nykyään hän vastaa Patrian lentoteknisestä koulutuksesta. Laura oivalsi jo heti uransa alussa, että Patria on teknologian edelläkävijä. Oma osaaminen on kasvanut jatkuvasti, eikä ihme, sillä yritys panostaa määrätietoisesti työntekijöidensä kehitykseen ja oppimiseen.
– Luonnollinen kiinnostukseni tekniikkaan tempaisi mukaansa jo ensiaskeleilla johtaen yhä laajempaan asiantuntemukseen. Järjestelmien ja teknologian ymmärrys ontukenut teknisiä tehtäviä, projektien johtamista ja laajempien kokonaisuuksien hallintaa. Parasta on kuitenkin työyhteisö; on hienoa kulkea ja kehittyä yhdessä mahtavien työkavereiden kanssa!

Koneet ja tekniikka olivat Juha Rintalan kiinnostuksen kohde jo 15-vuotiaana, kun hän pelaili kilpa-autojen kanssa. Lapsuuden ajoneuvokiinnostus kasvoi luontevaksi ammatinvalinnaksi. Tulivatpa armeija- ja opiskeluvaiheessa lentokoneetkin mukaan kuvioihin. Juhan valmistuessa Patria löysi Juhan, innostuneen nuoren asiantuntijan, valmistumisvaiheessa ja osasi tarjota juuri oikeanlaisen urapolun.
– Huomasin heti alussa, että oppiminen jatkuu. Työ sotilaslentokoneiden tekniikan parissa avasi kiehtovat näkymät lentokoneiden maailmaan. Etenin vianetsinnöistä vaativimpiin vika-analyyseihin sekä huoltojärjestelmien kehitystyöhön. Pian olin jo kehittämässä aivan uutta ja jakamassa osaamistani myös asiakkaalle. Koulutustehtäviä varten täydensin lentoteknistä AMK-koulutustani pedagogisilla opinnoilla sekä ylemmän AMK tutkinnon opinnoilla, Patrian tukemana.

Lauran vastuulla on iso koulutuskokonaisuus, jossa riittää lankojen pitelemistä. Mikä on onnistumisen salaisuus?
– Tyytyväinen asiakas on kaiken lähtökohta ja kiintopiste. Sisäinen yhteistyö antaa eväät päästä maaliin: organisaation tukeen voi luottaa. Samalla on tärkeä tehdä jokaisen työ näkyväksi. Oman panoksen näkeminen motivoi yhteiseen päämäärään.

On tärkeää tehdä jokaisen työ näkyväksi.

Juha on 13 vuoden Patria-urallaan kartuttanut niin teknistä asiantuntemusta kuin koulutus- ja esimiestaitoja. Mikä draivaa eteenpäin?
– Teknologinen kehitys, haasteita tarjoavat työtehtävät ja koulutusmahdollisuudet luovat yhdistelmän, joka mahdollistaa jatkuvan etenemisen – sen olen saanut kokea. Talon kulttuurissa koulutus, oppiminen ja kehitys kulkevat käsi kädessä.
– Patrialla on toinen jalka tulevaisuudessa – aivan konkreettisesti, Laura toteaa. Olemme Juhan kanssa tiiviisti mukana koulutuksen kehittämishankkeissa, joissa hyödynnetään uutta teknologiaa. Nykyään voimme esimerkiksi simuloida inhimillisten tekijöiden vaikutusta 3D-tekniikan avulla lentokonehuoltoympäristössä. Koulutukseen lisätäänkin yhä enemmän elämyksellistä oppimista, jolla luodaan opiskelijalle vahvempi muistijälki.
– Meillä panostetaan avoimuuteen kaikessa tekemisessämme, Juha jatkaa. Nykyään kehitämme prosessien johtamista LEAN-filosofialla, jossa mm. kaikki työ tehdään näkyväksi: tilannetta voi seurata Kanban-tauluilta. Näin tieto lisääntyy ja voimme työskennellä yhdessä tehokkaammin ongelmien ratkaisemiseksi!

TEKSTI: ERIKA NIEMELÄ
VALOKUVA: TAGE RÖNNQVIST