Jalostamolta Brysseliin ja takaisin Suomeen

Tulevaisuuden energiatalous, EU:n ilmastopolitiikka ja poliittinen päätöksenteko ovat pysyvästi Nesteen agendalla. Ilmari Lastikka tietää, että puhtaampi tulevaisuus ei toteudu ilman laajaa keskustelua – ei vaikka käsissä on maailman paras tuote!

ILMARI LASTIKKA
Tehtävä: Head of Biochemical Regulations
Koulutus: DI


Ilmari Lastikka on juuri palannut perheensä kanssa Brysselistä neljän vuoden työkomennukselta. Kulttuurien kohtaamispaikassa syntyi avartavia näkökulmia ja kestäviä ystävyyssuhteitakin, Ilmari kertoo. Ensimmäinen kipinä lähteä isoon maailmaan syntyi jo lukiovaihdossa Kaliforniassa. ”Siellä opin, että ihmiset, vuorovaikutus ja positiivinen suhtautuminen ovat asioita, joihin kannattaa panostaa”, hän kiteyttää.

Kiinnostus matemaattisiin aineisiin vei Ilmarin Otaniemeen energiatekniikan ja yritysstrategian opintojen pariin. Opiskelujen ohessa hän viihtyi yläasteella opettajan tehtävissä. Nuorten innostaminen inspiroi harkitsemaan jopa opettajankin uraa, mutta energiasektori veti lopulta puoleensa.
– Löysin Nesteeltä diplomityöpaikan, jossa pääsin syventymään öljynjalostuksen tuottavuuteen. Pian olinkin yhtiössä tuotantotalousanalyytikkona; tehtävät veivät talous- ja tehokkuusanalyysien lisäksi lähelle tuotantoa ja kehitystä. Uppouduin laskelmiin niin, että vietin jopa yhden kesän kokonaan jalostamolla tuotannon suunnittelussa. Samalla tutustuin talomme kovan luokan asiantuntijoihin, "guruihin", jotka todella tunsivat jalostamon ja kansainvälisen öljyliiketoiminnan.

Ihmiset, vuorovaikutus ja positiivinen suhtautuminen – niihin kannattaa panostaa.


Neste on tehnyt mittavia investointeja biopolttoaineisiin. Yhtiön kehittämän uusiutuvan dieselin tuotanto alkoi jo vuonna 2007 Porvoossa ja pian tuotantolaitoksia tuli lisää sekä Singaporeen että Rotterdamiin. EU:n ilmastopolitiikalla ja lainsäädännöllä alkoi olla yhä suurempaa liiketoiminnallista merkitystä. Tuolloin elettiin käänteentekeviä aikoja myös Ilmarin uralla: hän siirtyi operatiivisen ohjauksen controllerin tehtävistä sidosryhmäsuhdepäälliköksi. Millaisiin kuvioihin uudet tehtävät johdattivat?
– Oli selvästi nähtävissä, kuinka biopolttoaineet olivat saamassa kestävässä kehityksessä avainaseman. Lainsäädäntö oli kuitenkin vasta kehittymässä. Alussa olin mukana Iso-Britanniassa laatimassa biopolttoaineiden kestävän kehityksen periaatteita, joita pian hyödynnettiin EU-tasolla. Oli innostavaa lähteä tekemään jotain suurta ja merkityksellistä. Samalla havaitsin, kuinka monitahoista mutta tärkeää korkean tason sidosryhmätyö on: hyviä ratkaisuja ei synny ilman keskustelua.

Ilmari palasi juuri neljän vuoden komennukselta Brysselistä, jossa hän aktiivisesti vaikutti EU-tasolla keskusteluun kestävästä kehityksestä. Miten sait Nesteen äänen kuuluville?
– Halu ymmärtää ihmisiä ja heidän tarkoitusperiään mahdollistaa, että ääni kuuluu ja yhteiskunnallisesti oikea ratkaisu löydetään. Poliitikot elävät informaatiotulvan keskellä. Niinpä on äärimmäisen tärkeää panostaa siihen, että pystyy kertomaan asiat kokonaiskuvan kautta; asioista on kerrottava sekä hyvät että huonot puolet, jotta kaikki näkökulmat tulevat esille. Brysselin hyvät kokemukset ja edistysaskeleet antavat luottamusta tulevaan.

Millaista evästä kokemuksesi antavat nykyiseen tehtävääsi?
– Nykyisessä roolissani, Head of Biochemical Regulations -tehtävissä pöydälläni ovat uuden liiketoiminta-alueen kehittäminen sekä lainsäädäntötyö ja asiakkaidemme tarpeiden tukeminen. Olen urani aikana oppinut, että on tärkeää kohdata toisiamme ihmisinä, eikä piiloutua työroolien taakse. Hyvä ilmapiiri on oikeastaan kaiken bisneksen lähtökohta. Aidossa kohtaamisessa on helpompi avautua ja keskustella. Ja uskon, että elämämme polusta tulee sitä hauskempaa, mitä enemmän ihmisiä matkalla kohtaa.

TEKSTI: ERIKA NIEMELÄ
VALOKUVA: TAGE RÖNNQVIST