K-ryhmässä astutaan vakain ja rohkein askelin tulevaisuuteen

K-ryhmän organisaation kehittämisestä vastaava johtaja Raisa Jyrkinen puhuu rohkean innovoinnin, henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin puolesta. Hänen uransa alkoi opettajana, mutta kehityspolku vei intohimoisen kehittäjän kansainvälisen bisneksen pariin. K-ryhmässä ketterämmän organisaatiokulttuurin kehittäminen ja uudenlaisen osaamisen hyödyntäminen ovat nyt avainasemassa vahvan kasvustrategian toteuttamisessa.

Haastateltava: Raisa Jyrkinen

Tehtävä: Director, Talent & Organisational Development

Osaava ja tyytyväinen henkilökunta on todellinen valttikortti, etenkin tiukasti kilpailulla alalla. Esimerkiksi kaupan alalla asiakas voi nähdä, kuulla ja tuntea henkilöstöön panostamisen tuloksen. Tästä syystä jokaisen HR-ammattilaisen tulisikin keskittyä siihen, kuinka edistää liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista HR:n keinoin, Raisa Jyrkinen tiivistää. Raisan pohdintaa kuunnellessa tulee väistämättä mieleen, että hän on onnistunut opiskeluaikojen haaveessaan: hänessä kohtaavat kasvatustiede, bisnes ja kansainvälisyys.

Raisa, olet ollut K-ryhmässä nyt yli 2 vuotta. Mikä houkutti K-ryhmään?
- Ensinnäkin minua kiinnosti toimiala, sehän koskettaa käytännössä jokaista suomalaista. Saamme palvella ihmisten perustarpeita ja olla osa heidän jokapäiväistä elämäänsä. Kiinnostuin myös siitä valtavasta muutoksesta, joka kaupan alalla on käynnissä. Lisäksi K-ryhmä on menestyvä, yhteiskunnallisesti merkittävä, vakavarainen yhtiö, jolla on syvät juuret Suomessa. Silti yhtiön toiminta on hyvin kansainvälistä ja ajassa kehittyvää. K-ryhmä on ollut isojen liiketoiminnan muutosten keskellä. Olemme silti onnistuneet säilyttämään positiivisen vireen henkilöstön sitoutuneisuudessa ja tyytyväisyydessä. Viimeisimmän henkilöstötutkimuksen mukaan 79 % henkilöstöstä suosittelisi K-ryhmää hyvänä työpaikkana.

Mikä on yllättänyt?
- K-ryhmän liiketoiminnan monipuolisuus ja valtavat kasvumahdollisuudet. Vielä kahden vuoden jälkeen huomaan oppivani joka päivä jotain uutta. Yhtiö elää katse vahvasti tulevaisuudessa ja on valmis haastamaan toimintatapoja ja kehittämään uutta. Kilpailu on kovaa, jolloin etu tulee tyytyväisestä osaavasta henkilökunnasta ja onnistuneista asiakaskohtaamisista. Siksi on ymmärrettävä asiakkaiden tarpeita, jotta asiakaskokemus olisi mahdollisimman hyvä. Sen parantamiseksi hyödynnämme esimerkiksi liiketoiminnan analytiikkaa ja kehitämme monipuolisia digitaalisia ratkaisuja ja sovelluksia asiakkaiden arjen helpottamiseksi ja rikastuttamiseksi.

Mikä on K-ryhmän organisaatiokulttuurissa se juttu?
- Meillä halutaan kehittää avoimuutta ja ketteryyttä kaikessa tekemisessä. Toki isossa talossa toimintatapojen muutos vie aikaa, mutta olemme oikealla tiellä. Ideoille, ajatuksille ja mielipiteille annetaan tilaa. Ilmapiiri on välitön ja yhteishenki vahva – kaveriin voi luottaa. Tämä nousi esiin myös viimeisimmässä henkilöstötutkimuksessa, jonka vastauksissa vahvuuksiksi nousivat muun muassa kunnioittava työympäristö ja positiivinen kannustaminen. Kulttuurissamme näkyy myös se, että vaikka olemme historiallinen ja vakaa yhtiö, katsomme rohkeasti tulevaisuuteen. Olemme ylpeitä K-ryhmäläisyydestä ja brändeistämme, mutta olemme myös valmiita muutokseen.

Miten teillä näkyy hyvä yhteishenki ja mikä tukee sitä?
- Teemme yhä enemmän yhteisiä kehitysprojekteja, joihin osallistutaan eri puolilta organisaatiota. Kehitämme digitaalisia palveluita hackathon- ja sprint- hengessä myös esim. opiskelijoiden ja start-upien kanssa. Sisäisesti edistämme osaamisen jakamista esimerkiksi kansainvälisten valmennusohjelmien ja mentorointiohjelman kautta. Hyvän yhteishengen kannalta on tärkeää, että tieto kulkee. Meillä onkin laajat viestintäkanavat ja joustavat työkalut käytössämme.

Mikä on työssäsi palkitsevaa?
- Sytyn uuden luomisesta, ja siitä että saan tehdä yhdessä ihmisten kanssa. Työskentelen paljon johtamisen parissa. Niinpä koen palkitsevaksi myös sen, kun on onnistunut kehittämään ja luomaan toimintatapoja, joista on aitoa hyötyä liiketoiminnalle. Yhtä lailla sekin innostaa, kun näkee yksilöiden ja tiimien kehittyvän ja onnistuvan työssään.

Millaisia näkökulmia nostaisit johtajuudesta?
- Maailma on täynnä johtamiseen liittyviä teorioita ja ismejä. Uskon, että johtajuus on palveluammatti. Johtajan tehtävänä on mahdollistaa tiiminsä onnistuminen tunnistamalla kunkin henkilön vahvuudet ja hyödyntämällä niitä. Markkinat ja toimintaympäristö muuttuvat niin nopeasti, että johtajalla pitää olla kykyä sietää epävarmuutta sekä tehdä nopeita päätöksiä ja muutoksiakin tarvittaessa. Samalla on tärkeää varmistaa, että kaikilla tiimiläisillä on selkeä käsitystä siitä suunnasta, johon olemme yhdessä menossa. Ilokseni henkilöstötutkimuksemme vastaajista yli 90 % kokee omaavansa selkeän käsityksen omista ja yksikkönsä tavoitteista.

Millaisia urapolkuja ja mahdollisuuksia K-ryhmä tänään tarjoaa?
- Meillä on nyt todella monipuoliset mahdollisuudet, emmekä ole vielä pystyneet tarpeeksi edes kertomaan niistä. Haemme yhä enemmän ihmisiä, joilla on monipuolinen tausta. Potentiaalisen työntekijän ei tarvitse olla kaupan alan osaaja, vaan haemme koko ajan enemmän liiketoiminnan kehittäjiä alan ulkopuolelta. Olemme esimerkiksi rekrytoineet noin 150 digiosaajaa. Haemme myös lisää palvelumuotoilijoita, jotta ymmärtäisimme ja huomioisimme asiakkaiden tarpeet yhä paremmin. Nykyään asiakaspalvelutyössä korostuvatkin aiempaa enemmän tunneäly, vuorovaikutus ja myös digitaaliset taidot. Eikä kansainvälisyyttäkään sovi unohtaa.

Millaisella asenteella suuntaudutte tulevaan?
- Arvostamme rohkeita innovaattoreita, jotka ovat valmiita haastamaan toimintatapoja ja kehittämään uutta. He uskaltavat astua kohti tuntematonta ja kysyä, miksi ei?

TEKSTI: ERIKA NIEMELÄ

VALOKUVA: TAGE RÖNNQVIST