Konsulttina kehitysyhteistyöprojektissa Afrikassa

Maria Korpelan konsulttiuraan mahtuvat niin julkishallinto- ja finanssisektorihankkeet kuin myös kehitysyhteistyö Suomessa ja Afrikassa. Vaikka projektit vaihtelevat, onnistumisen taustalla on sama ohjenuora: ole oma rento itsesi – sopiva pilke silmäkulmassa.  

Maria Korpela


Maria Korpela
Tehtävä: Liikkeenjohdon konsultti
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri (KTM)

Aallon kauppakorkeakoulun johtamisen opintojen keskellä Maria löysi mielenkiintoisen sivujuonen: ympäristö- ja yhteiskuntavastuun. Hän sai opintojensa loppusuoralla syventyä aiheeseen Accenturen yhteiskuntavastuutiimin harjoittelijana. Näin alkoi urapolku, johon mahtuu oppimista, rohkeita askeleita ja itsensä ylittämistä. Nykyisin Maria on monta projektia hoitanut liikkeenjohdon konsultti Financial services -yksikössä. 
– Urani alussa muistan, miten jännitti mennä asiakkaalle. Myöhemmin olen ymmärtänyt, että työssä parhaiten onnistuu olemalla oma itsensä. Se on toki vaatinut rohkeutta ja omalta mukavuusalueelta poikkeamistakin.

Miten ura konsulttina lähti liikkeelle?
– Accenture tarjosi ensipäivistä lähtien projekteja, joissa on konkreettista tekemistä. Niinpä oma asiantuntemus on koko ajan lisääntynyt ja oppimiskäyrä pysynyt hyvässä kaaressa. Harjoittelun jälkeen siirryin kahdeksi vuodeksi konsultoimaan julkishallintoa isossa muutoshankkeessa. Hanke oli poikkeuksellisen pitkä ja monivaiheinen, mutta samalla opettavainen. Sain arvioida muutoksen vaikutuksia, koordinoida kouluttajakoulutuksia, viestiä eri sidosryhmille ja myös oppia muutosvastarinnan käsittelemistä. 

Maria on ollut mukana erilaisissa muutoshankkeissa niin finanssialalla kuin julkishallinnolla. Suurien muutosten edessä organisaatioissa usein nousee eriäviä näkökulmia ja uhkaakin koetaan. Miten tällaiset haasteet kohdataan?
– On ollut tärkeää oppia kohtaamaan ihmisiä heidän lähtökohdistaan. Ratkaisukeskeisenä ajattelijana usein haluaisi siirtyä nopeasti eteenpäin. Kuitenkin tärkeämpää on aito kuuleminen: on ymmärrettävä toisten ajatuksia ja huolia. Keskustelu on keino päästä asiakkaan ongelman ytimeen. Kun tiedämme ongelman, voimme auttaa. Maria on parhaimmillaan paikalla, jossa hän katsoo tilanteita ylätasolta ja tukee organisaatioiden muutosta laajemmasta näkökulmasta. Hän ei kuitenkaan ole etäinen jakkupukukonsultti.
– Toivon, että ihmiset ympärilläni viihtyvät. Pyrin panostamaan ilmapiiriin, jotta työ olisi mahdollisimman antoisaa. Monista projekteista onkin jäänyt lämmin tunne läheisestä yhteistyöstä asiakkaan kanssa. Talon sisälläkin haluan tutustua työkavereihin ja taloon tuleviin innokkaisiin uusiin tulokkaisiin. Isojen projektien rinnalla olen erityisesti nauttinut yhteisten tapahtumien järjestämisestä. Näin yhteys kollegoihin on vahvistunut. Välillä on käyty ulkomailla oppimassa ja konsultoimassa. Maria sai kouluttautua Chicagossa konsultoinnin työkaluihin ja tutustua kollegoihin ympäri maailmaa. Hän
on myös kahdesti ollut mukana Accenture Development Partnerships -ohjelman kautta kehitysyhteistyöprojekteissa.

Vuosi sitten Maria vietti muutaman kuukauden Etelä-Afrikassa. Mitä jäi erityisesti mieleen?
– Se oli urani parhaimpia ja opettavaisimpia kokemuksia, eikä pelkästään siksi, että olen aina nauttinut matkustamisesta. Sain suunnitella markkinointistrategian organisaatiolle, joka toimii kehitysmaissa veteen liittyvien ongelmien parissa. Tein yhteistyötä eri kulttuurien ja kansallisuuksien parissa, osaamistani arvostettiin projektin ulkopuolellakin. Kaukomailla sain ilahtua huomatessani, kuinka koko organisaatio seisoo tukenani. Pikkuhiljaa näenkin yhä selvemmin, että asiakas ei palkkaa vain minua, vaan myös ympärilläni olevan asiantuntemuksen.

TEKSTI: ERIKA NIEMELÄ
VALOKUVA: TAGE RÖNNQVIST